Sabahattin Tatar Anısına

ZEYTİN ARASI KOŞUSU

31 Ekim 2021

Ana Sayfa

www.taf.org.tr

Kayıtlar Talimatlar Gereği Türkiye Atletizm Federasyonu Tarafından Alınmaktadır.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU tarafından, Yarışmacılara, yarışmalara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Merkez Ofis – Adres Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı

Balgat Mh. Osmanlı Cd. 25/2 Çankaya/ANKARA


Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONUDUR.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilmektedir:


Kimlik verisi: T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgileriniz kimliğinizin doğrulanması ve yarışma kayıt süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir. Kategorinizin hesaplanabilmesi için yaş bilginizi paylaşmanız gerekmektedir.

İletişim verisi: Cep telefonu numarası bilginiz herhangibir durumda size ulaşılabilmesi, SMS ile gönderilecek olan mesajları alabilmeniz bilgi güvenliğini sağlamak ve yarışma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir. Her cep telefonu numarası yalnızca bir kez kayıt olunabilmekte; aynı cep telefonu numarası ile birden fazla kişinin kayıt yapma imkânı bulunmamaktadır. Cep telefon numaralarını girmeniz zorunludur.

Konum verisi: Konum bilginiz İL olarak gösterilmesi, hangi bulunduğunuz bölgeden katıldığınızı istatistiki veriler doğrultusunda bildirim gönderilmesi ve ilgili makamlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz, COVID-19 riskinizin belirlenmesi ve sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir. Yöneltilen sorulara vereceğiniz yanıtlara göre en yakın sağlık tesisini ziyaret etmeniz istenebilecek veya periyodik aralıklarla hastalık belirtileriniz hakkında tarafınıza sorular yöneltilebilecektir. Risk durumu bilginiz HES Kodlarınızda riskli/risksiz durum bilginizin görüntülenebilmesi ile sağlık hizmeti faaliyetinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

Meslek verisi: Federasyonumuzun Vizeli antrenörü olup olmasığınızı belirlemek amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONUNUN kayıt sistemindeki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen yarışmacıların kendi bilgilerini kayıt formuna girilmesi aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

KVK Kanunu’nun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU kayıt sistemi Kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONUNA başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU, Merkez Ofis – Adres: Balgat Mh. Osmanlı Cd. 25/2 Çankaya/ANKARA," adresine; Kayıtlı Elektronik Posta ile yapılacak başvurular ise "admin@taf.org.tr" adresine iletilmelidir.